Min kvalitetsdefinition – en utläggning om löftet.

Quality is when an individual or organisation fulfils the promise it gave to its customers and/or stakeholders about the product and/or service and/or activity .

Kvalitet är en bekräftelse på att det som lovades (promise) uppfylldes (fulfil). Vi börjar därför direkt med kanske det viktigaste: Löftet. Här uppstår direkt flera frågor som måste besvaras i varje enskilt fall, det finns så klart principer och riktlinjer man kan följa, men löftet måste anpassas till den situation man befinner sig i.

Vem utställer löftet? Vad ingår i löftet, finns det outtalade komponenter? Hur begränsas löftet? Hur gör man för att inte lova för mycket? Hur gör man sitt löfte relevant till sin kund? Det finns många fler frågor för att ringa in sitt eget löfte…

Men det är något man ofta kan se, att företag skriver ”Our Promise”, vårt löfte. Jag tror att det löftet som beskrivs i ”Our Promise”, är ofta väldigt mycket mer begränsat än vad som ingår i det löfte jag pratar om.

Men att tänka över vilket löfte det är vi ger till våra kunder och stakeholders är steg 1 i att formulera sin egen kvalitetsstrategi.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *