Hur sätter vi mål för kvalitet?

När vi bestämt oss för vad kvalitet är och hur vi mäter kvalitet, går det också att sätta ett mål för kvalitet. Vilka principer ska gälla här?

Det är lika viktigt att bestämma vem som är ansvarig för att målet nås som att sätta målet. Den del av organisationen som har störst påverkan på om målet nås bör äga målet. Det kan vara allt från de som beslutar om produkter/tjänsteutbud, de som säljer produkter/tjänster, de som utvecklar produkter/tjänster, de som tillverkar produkter / utför tjänster, de som hanterar reklamationer. Ibland kan man dela upp målet mot flera parter, man måste då dock se till att det ej är möjligt att suboptimera eller skapa onödiga målkonflikter.

Mål ska ju alltid vara SMART så klart. Det vill säga Specifikt, Mätbart, lämpligt (Appropriate), Realistiskt och Tidsbegränsat. När vi bestämde vad kvalitet är och hur vi mäter har vi ju redan täckt in Specifikt och Mätbart. Nu måste vi också se till att det är lämpligt, realistiskt och tidsbegränsat. Lämpligheten beror ju till stor del på din verksamhet och var du befinner dig. Det måste vara möjligt men gärna en rejäl utmaning att nå ditt kvalitetsmål, det vill säga realistiskt.. Slutligen så ska det finnas en tidpunkt då ni ska vara framme. Och vid det laget är det nog dags för att sätta ett nytt kvalitetsmål.

Slutligen vill jag framhäva förankringen. Hela organisationen måste stå bakom kvalitetsmålet och vara villiga att prioritera för att nå målet. Är detta inte uppnått är målet meningslöst och organisationen måste i så fall se över vem som ska äga målet och processen för hur målet tas fram måste revideras.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *