Koppling mellan kvalitet och risk

Det finns en direkt koppling mellan kvalitet och risk. Med den tidigare definitionen på kvalitet, samt att risk är en osäker (negativ) påverkan, kan man därför säga att alla kvalitetsproblem var risker innan de realiserades.

Därför är det preventiva kvalitetsarbetet, direkt kopplat till arbete med risker. Medan det reaktiva kvalitetsarbetet hanterar uppkomna kvalitetsproblem.
Den vanliga frågan i det preventiva riskarbetet blir då: Hur identifierar vi risker som kan leda till Kvalitetsproblem?
Det finns mängder av metoder för att göra detta, den mest kända är nog FMEA, vi kommer att återkomma till FMEA metoden senare. Men innan vi tittar på hur vi identifierar risker måste vi ställa oss frågan: Hur uppstår risker som leder till kvalitetsproblem?

Här måste vi återkomma till riskdefinitionen och betona osäkerheten. När är något osäkert (sannolikhet)? När det ännu inte inträffat, det vill säga att tilltståndet där problemet uppstår ej inträffat. Vilket leder oss till order förändring, då det är direkt kopplat till transitionen av tillstånd. Risken uppstår i samband med förändring. Ju större förändring, desto större osäkerhet, desto större risk.

Om ovan samband accepteras innebär det att risk uppstår i förändring och utan förändring ingen risk. I vår värld har vi ständingt variation och därmed alltid en viss grad av förändring och därmed risk. Men betydande risker och de som leder till betydande kvalitetsproblem uppstår huvudsakligen i förändring. Det kan vara både interna och externa förändringar, externt både mot kund och mot leverantör. Samtidigt så behöver vi förändring, det är i förändring vi kan uppnå förbättring, men ändå är det här som vi skapar våra kvalitetsproblem. Det är ingen lätt ekvation, men vet man om att den finns, och arbetar med den medvetet finns det alla möjligheter att identifiera riskerna och hantera dem, och därmed arbeta preventivt med kvalitetsproblem.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *