Hur bör man jobba med risk?

Om man accepterar kopplingen mellan kvalitet och risk, blir nästa fråga hur vi ska arbeta för att identifiera, värdera, hantera och kommunicera risker i projekt.

Om risk osäkerheten i om vi klarar av att hantera transitionen mellan A och B inom de givna begränsningarna, blir det ett naturligt första steg att identifiera och konkretisera exakt vad som ingår i transitionen. Identifiering och värdering av risk är väldigt nära sammanflätade.

Nästa steg är att föreslå hypotetiska fall hur transitionen kan misslyckas. Transitionen kan misslyckas genom att det inte går att genomföra alls, att transitionen inte genomförs fullständigt eller att tillstånd B inte är på den mognadsnivå som projektets beställare / kunder förväntar samt att man inte kan uppfylla transitionen inom begränsningar (Tid, Pengar och Människor)

Sen får man bedöma vad som skulle bli effekten av hur varje specifik misslyckande beskrivet tidigare. Och framförallt att bedöma, helst i pengar, hur allvarligt det skulle bli.

Utifrån det, framförallt för de misslyckanden med oacceptable effekter bedöma vad som skulle kunna orsaka dessa misslyckanden. Samt bedöma dess sannolikhet.

Vad gör vi för att förhindra att risken slår in, det som brukar kallas riskhantering? Vi måste välja ut de mest lämpliga aktiviteter vi kan tänka oss, när denna åtgärd är implementerad bedömer man effekt (kostnad) samt sannolikhet igen, om nivån är acceptabel eller om mer måste göras.

Det går att summera ihop medelvärdet för all kostnader multiplicerat med sannolikheter för att få ett projektriskmedelvärde.

Det är lämpligt att använda denna summa för att kommunicera ut ett projekts risknivå tillsammans med de faktorer som främst bidrar till denna risknivå.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *