Processutveckling

Om du någon gång tänker jobba med processer? Ställ dig då först frågan varför du vill göra det, och vad du vill få ut av det. Är det bara för att få ett ISO certifikat, eller ska du använda detta i ditt förbättringsarbete.

Börja alltid med att definiera ditt flödesobjekt, den enhet som passerar genom din process. Sen definierar du de olika mognadsgraderna detta flödesobjekt innehar. Till och med den sista. Identifiera var en process tar slut och en börjar, samt välja rätt abstraktionsnivå och hur många nivåer som krävs för att beskriva det arbete som ska utföras.

Se till att processen är logisk och att den stämmer överens med verkligheten, gör den inte det, får man välja ändra på verkligheten eller ändra på processen. Jag tycker att utgångspunkten måste vara verkligheten, och däri identifiera förbättringar som sen kan beskrivas i en process.

Om du skulle råka få ihop en process som stöder ditt önskade arbetssätt och att det faktiskt går att arbeta på det sättet i verkligheten, då har du det perfekta underlaget för att mäta verksamheten, utbilda de som ska arbete i verksamheten samt en grund för fortsatt utveckling av verksamheten.