Uppstart

Jag kommer att använda denna blogg till att utveckla tankar om kvalitet. Att ta upp hur mål, processer, ansvar och metoder är uppbyggda och hänger ihop. Att förklara metoder och vilka principer de bygger på.

Jag börjar därför med att definiera mitt kvalitetsbegrepp:

Quality is when an individual or organisation fulfils the promise it gave to its customers and/or stakeholders about the product and/or service and/or activity .

Just denna definition har jag formulerat efter mycket reflektion om att det finns så många olika åsikter om vad kvalitet är och vad det innehåller.

Jag kommer över tid att utveckla varför denna definition är så viktig och vad man går miste om när man använder andra definitioner.

Jag kommer att tillämpa principerna ifrån Creative Commons. Det vill säga att mitt skrivna material får återanvändas och justeras, även kommersiellt. Det enda motkrav är att källa uppges, det vill säga länkhänvisning till denna blogg samt mitt namn David Sundblad.

Jag hoppas att ni kommer uppskatta det jag skriver om.

 

Hälsningar David